• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K

  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited
IMG_0022 Các hành vi cấm trong đấu thầu, hình thức xử lý theo Bộ luật hình sự 2015
Các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu theo luật đấu thầu 43/2013/QH13 và hình thức xử lý theo bộ luật hình sự 100/2015/QH13

Đại lý phân phối độc quyền phần mềm kế toán 3TSoft tại Hải Phòng

Đại lý phân phối độc quyền phần mềm kế toán 3TSoft tại Hải Phòng
Chúng tôi là đại lý phân phối độc quyền phần mềm kế toán 3TSoft tại Hải Phòng, cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft cho kế toán viên tại địa bàn Hải Phòng