• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K

  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited
Hóa đơn tự in - Đối tượng áp dụng và thủ tục tạo hóa đơn tự in Hóa đơn tự in – Đối tượng áp dụng và thủ tục tạo hóa đơn tự in
Những điều kiện gì để được tự in hóa đơn hay thủ tục tiến hành tự in hóa đơn như thế nào đúng với quy định của phát luật hiện vẫn là một câu hỏi khó với các Doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cụ thể các bước để tiến hành tự in hóa đơn