• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Recent Posts by kiemtoanhaiphong

About: kiemtoanhaiphong

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.

HTKK 3.4.5 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.5, ứng dụng khai thuế 3.4.5 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

Đại hội Công đoàn ThangLong-TDK-MB nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội Công đoàn Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Khu vực miền Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022...

Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 3/2017

Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 3/2017, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

HTKK 3.4.4 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.4, ứng dụng khai thuế 3.4.4 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

Hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Hàng hóa hư hỏng do sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?...

Tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn có được tính vào chi phí được trừ không?

Quy định nào hướng dẫn về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ...

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là như thế nào?

Các trường hợp quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, nội dung và yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? Thời điểm xác định?

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà...

[Hết hạn]-Tuyển dụng Kế toán viên tại Hải Phòng – Đợt 2/2017

Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng Kế toán tại Hải Phòng đợt 2/2017, cơ hội việc làm cho kế toán viên tại Hải Phòng....

Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...
Tra cứu thông tin người nộp thuế Phần mềm kế toán 3TSoft