• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Bảng giá phần mềm kế toán 3TSoft

Phần mềm kế toán 3TSoft được phát triển bởi Công ty Cổ phần EZSOFT bao gồm một đội ngũ chuyên gia kế toán, kiểm toán, kỹ thuật viên trong suốt 15 năm qua theo yêu cầu đặc thù của các Doanh nghiệp lớn như Hòa Phát Group, DMC - PetroVietNam, Nawakawa Nhật Bản, Pico Plaza và hơn 30.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ khác.

 • Sử dụng miễn phí
 • Không có giới hạn
 • Hỗ trợ chuyên nghiệp
 • Hướng dẫn chi tiết
 • Cập nhật thường xuyên
Giá trọn gói Giá đơn lẻ

Giá phần mềm kế toán 3TSoft trọn gói

Thương mại/Dịch vụ

Cho doanh nghiệp dịch vụ thương mại kinh doanh trong nước

A01
 • Bản quyền: 1 Công ty - 2.000.000
 • Bảo trì: 6 tháng - 1.150.000
 • Đào tạo: 2 buổi - 1.000.000
 • Data Online: 0
 • Quà tặng: Bảo trì + 3 tháng
Đăng ký Online: 4.150.000 đ
3.850.000 đ -7%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Ngoại thương

Cho doanh nghiệp dịch vụ thương mại kinh doanh trong nước và ngoài nước

B01
 • Bản quyền: 1 Công ty - 2.000.000
 • Bảo trì: 6 tháng - 1.400.000
 • Đào tạo: 3 buổi - 1.500.000
 • Data Online: 0
 • Quà tặng: Bảo trì + 3 tháng
Đăng ký Online: 4.900.000 đ
4.550.000 đ -7%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Sản xuất cơ bản

Cho doanh nghiệp xây dựng cơ bản và sản xuất đơn công đoạn

C01
 • Bản quyền: 1 Công ty - 2.000.000
 • Bảo trì: 12 tháng - 3.000.000
 • Đào tạo: 3 buổi - 1.500.000
 • Data Online: 0
 • Quà tặng: Data Online + 3 tháng
Đăng ký Online: 6.500.000 đ
5.850.000 đ -10%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Sản xuất nâng cao

Cho doanh nghiệp xây dựng nâng cao và sản xuất đa công đoạn

D01
 • Bản quyền: 1 Công ty - 2.000.000
 • Bảo trì: 12 tháng - 3.000.000
 • Đào tạo: 5 buổi - 2.500.000
 • Data Online: 0
 • Quà tặng: Data Online + 3 tháng
Đăng ký Online: 8.000.000 đ
7.200.000 đ -10%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Song ngữ Việt - Anh

Cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

E01
 • Bản quyền: 1 Công ty - 15.000.000
 • Đào tạo: 5 buổi - 2.500.000
 • Quà tặng:
 • Bảo trì: 12 tháng - 5.000.000
 • Data Online: 6 tháng - 2.200.000
Đăng ký Online: 17.500.000 đ
16.500.000 đ -5%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Song ngữ Việt - Trung

Cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

E02
 • Bản quyền: 1 Công ty - 18.000.000
 • Đào tạo: 5 buổi - 2.500.000
 • Quà tặng:
 • Bảo trì: 12 tháng - 5.000.000
 • Data Online: 6 tháng - 2.200.000
Đăng ký Online: 20.500.000 đ
19.500.000 đ -5%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Song ngữ Việt - Nhật

Cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

E03
 • Bản quyền: 1 Công ty - 24.000.000
 • Đào tạo: 5 buổi - 2.500.000
 • Quà tặng:
 • Bảo trì: 12 tháng - 5.000.000
 • Data Online: 6 tháng - 2.200.000
Đăng ký Online: 26.500.000 đ
25.500.000 đ -3%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Song ngữ Việt - Hàn

Cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

E04
 • Bản quyền: 1 Công ty - 28.000.000
 • Đào tạo: 5 buổi - 2.500.000
 • Quà tặng:
 • Bảo trì: 12 tháng - 5.000.000
 • Data Online: 6 tháng - 2.200.000
Đăng ký Online: 30.500.000 đ
29.500.000 đ -3%
Chưa bao gồm VAT 10%
ĐĂNG KÝ

Giá phần mềm kế toán 3TSoft đơn lẻ

Bản quyền

Thương mại/Dịch vụ 2.000.000 đ
Ngoại thương 2.000.000 đ
Sản xuất cơ bản 2.000.000 đ
Sản xuất nâng cao 2.000.000 đ
Việt - Anh 15.000.000 đ
Việt - Trung 18.000.000 đ
Việt - Nhật 24.000.000 đ
Việt - Hàn 28.000.000 đ

Bảo trì

192.000 đ x 6 tháng 1.150.000 đ
167.000 đ x 12 tháng 2.000.000 đ
Thanh toán theo tháng: 200.000 đ/tháng
234.000 đ x 6 tháng 1.400.000 đ
209.000 đ x 12 tháng 2.500.000 đ
Thanh toán theo tháng: 250.000 đ/tháng
275.000 đ x 6 tháng 1.650.000 đ
250.000 đ x 12 tháng 3.000.000 đ
Thanh toán theo tháng: 300.000 đ/tháng
317.000 đ x 6 tháng 1.900.000 đ
292.000 đ x 12 tháng 3.500.000 đ
Thanh toán theo tháng: 350.000 đ/tháng
417.000 đ x 12 tháng 5.000.000 đ
Thanh toán theo tháng: 500.000 đ/tháng

Đào tạo

Tại số 9 Đoạn Xá-HP 400.000 đ/buổi buổi
Nội thành Hải Phòng 500.000 đ/buổi buổi
Ngoại thành Hải Phòng 500.000 đ/buổi + Chi phí đi lại buổi

Data Online (Dữ liệu trực tuyến)

275.000 đ x 6 tháng 1.650.000 đ
250.000 đ x 12 tháng 3.000.000 đ
Thanh toán theo tháng: 300.000 đ/tháng
367.000 đ x 6 tháng 2.200.000 đ
334.000 đ x 12 tháng 4.000.000 đ
Thanh toán theo tháng: 400.000 đ/tháng
Tạm tính 0 đ
Mã giảm giá
Giảm giá 0 đ
Thành tiền 0 đ
Chưa bao gồm VAT 10%