• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Chia sẻ

Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình

Hỏi đáp kế toán
Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ...

Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp được căn cứ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ...

Nguyên tắc quản lý tài sản của Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Để quản lý tài sản cố định trong Doanh nghiệp cần một số nguyên tắc nhất định trong đó có quản lý hợp đồng, hóa đơn, biên bản, chứng từ, các giấy tờ khác,.....

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định...

Các thuật ngữ về tài sản cố định

Hỏi đáp kế toán
Để hiểu về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định và áp dụng được vào thực tế công việc kế toán trong hoạt động của Doanh nghiệp, các Bạn cần nắm rõ các khái niệm cơ bản về tài sản cố định....

Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định

Hỏi đáp kế toán
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định Thông tư 45/2013/TT-BTC gồm khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định...

Thủ tục hải quan xử lý hàng dư thừa

Thủ tục hải quan xử lý hàng dư thừa
Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa, phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê mượn, các bước xử lý, chi tiết thực hiện được nêu trong bài viết ...

Tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế năm

Quy định mới: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm
Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý....

Chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý như thế nào?

Hỏi đáp chuyên môn
Trong năm, doanh nghiệp có mua quà tặng để tri ân khách hàng nhân ngày lễ, tết, kỷ niệm công ty... vậy chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý ra sao...

Một số nội dung mới theo TT 151/2014/TT-BTC mà DN cần biết

Hỏi đáp chuyên môn
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 (hiệu lực từ ngày 15/11/2014) có những sửa đổi, bổ sung các thông tư hiện hành về thuế rất tuyệt vời, hướng dẫn tại thông tư 151/2014/TT-BTC đã rất cởi mở và thông thoáng, thực sự đảm bảo lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản...