Hướng dẫn lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC về Hóa đơn

Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

1. Nội dung thông báo phát hành hóa đơn

  1. Tên; mã số thuế; địa chỉ; điện thoại của đơn vị phát hành hóa đơn
  2. Các loại hóa đơn phát hành
  3. Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn
  4. Ngày lập Thông báo phát hành
  5. Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị

2. Hồ sơ đối với việc thông báo phát hành:

  • Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC
  • 01 bộ hóa đơn mẫu

Trong đó: Hoá đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

3. Thời hạn: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 26/2015/TT-BTC

4. Hướng dẫn tiến hành lập Thông báo phát hành hóa đơn

Trước ngày 12/06/2017 thủ tục làm Thông báo phát hành hóa đơn và Hóa đơn mẫu được thực hiện theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Từ ngày 13/06/2017 Tổng cục thuế đã cho phép các tổ chức kinh doanh Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng cụ thể như sau:

Bước 1: Mở phần mềm HTKK » Đăng nhập » Hóa đơn » Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC » Ngày thông báo » Đồng ý. Sau đó cửa sổ lập tờ khai hiện ra, cần nhập những thông tin sau:

Các bước phát hành thông báo hóa đơn

Mã loại hoá đơn: kéo chọn 01GTKT
Tên loại hoá đơn: tự động chạy ra dòng chữ “ Hoá đơn giá trị gia tăng” khi đã chọn mã loại hoá đơn là 01GTKT
Mẫu số: Nhập mẫu số như trên hoá đơn mẫu.
VD: 01GTKT3/001
Ký hiệu: Nhập ký hiệu như trên hoá đơn mẫu
VD: 5H/11P
Số lượng: hệ thống không cho nhập (tự động nhảy)
Từ số – đến số: Lần đầu tiên chỉ được phát hành từ số 1 đến số 50 (không được phát hành nhiều hơn)
Ngày bắt đầu sử dụng: Cách ngày lập tờ khai 02 ngày trở lên (không được ít hơn 2 ngày).
Vd: Ngày lập 08/02/2017, ngày bắt đầu sử dụng là 11/02/2017.
Tên doanh nghiệp in: Nhập tên công ty in theo thông tin trên hợp đồng in.
VD: CÔNG TY TNHH IN HỒNG PHÁT
MST doanh nghiệp in: Nhập MST tên công ty in theo thông tin trên hợp đồng in. VD: 0311107718
Tên cơ quan tiếp nhận thông báo: Nhập tên chi cục thuế quản lý.
VD: Chi cục thuế quận Hải An…
Chú ý: Kiểm tra tất cả các thông tin trước khi bấm “GHI” và “KẾT XUẤT XML” để hoàn tất tờ khai.

file sau khi kết xuất xml phát hành hóa đơn

File sau khi kết xuất xml

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc lập thông báo phát hành hóa đơn!

5. Nộp Thông báo phát hành hóa đơn
Cách 1: Nộp bản bản giấy:
– Gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo phát hành hóa đơn và Hóa đơn mẫu chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.
Cách 2: Nộp qua mạng:
Đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn chọn đăng nhập và nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
Chọn vào tra cứu và chọn tờ khai thông báo phát hành hóa đơn, chọn tra cứu

trang nhận tờ khai của tổng cục thuế

Cửa sổ kết quả tra cứu xuất hiện, chọn biểu tượng trong ô gửi phụ lục của thông báo phát hành hóa đơn.

trang nhận tờ khai của tổng cục thuế

Cửa sổ nộp phụ lục xuất hiện, nhấp chọn tệp phụ lục » Chọn file word chứa hóa đơn mẫu » Ký điện tử » Nộp phụ lục

Quay lại email của công ty để kiểm tra, Kiểm tra thành công khi thuế gửi lại email về việc nộp thành công mẫu hóa đơn.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế!

Lưu ý:
– Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

– Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

6. Mức xử phạt vi phạm về thông báo phát hành hóa đơn

  • Nếu lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung và Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
  • Nếu chưa làm Thông báo phát hành hóa đơn mà DN đã xuất hóa đơn thì những hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp. Ngoài ra sẽ bị phạt từ 6.000.000 đến 18.000.000

Lưu ý:
– Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại DN sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
– Khi DN nộp Thông báo phát hành cho cơ quan thuế: Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho DN biết để DN có trách nhiệm điều chỉnh.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.