Công văn 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Công văn 336/TCT-TNCN  ban hành ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Ngày hiệu lực: 24/01/2014

Xem & Download: Công văn 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Được hướng dẫn
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội, số 26/2012/QH13 01/07/2013 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.