Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ban hành ngày 26/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: 26/06/2015

Xem & Download: Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 01/07/2015 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.