Dịch vụ hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán cho doanh nghiệp

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán cho doanh nghiệp

Sổ sách và kế toán luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay. Chính vì vậy, Dịch vụ hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán cho doanh nghiệp được xem là một giải pháp hoàn hảo nhất. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này ngay bài viết dưới đây.

 1. Sổ kế toán là gì?

Sổ kế toán là một loại sổ sách được thiết kế hợp lý và khoa học. Loại sổ này có mối liên quan mật thiết giữa các đối tượng được đề cập đến. Chức năng của nó dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán. Phải thực hiện ghi sổ kế toán theo đúng quy trình đã được quy định chi tiết tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Sổ kế toán có chức năng ghi chép, hệ thống. Đồng thời lưu giữ tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế cũng như theo trình tự thời gian liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp cần phải thực hiện những quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 174/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.

Mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng sổ kế toán dưới dạng các biểu mẫu. Nhưng các biểu mẫu cần phải đảm bảo những nghiệp vụ kinh tế. Phải được trình bày một cách minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu và dễ đối chiếu trong khi thực hiện kiểm soát sổ kế toán. Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của doanh nghiệp. Cũng như phụ thuộc vào các nghiệp vụ phát sinh để từ đó doanh nghiệp sẽ chọn ra được một hình thức ghi chép sổ sao cho thống nhất và phù hợp.

Sổ kế toán là gì? Sổ kế toán có chức năng rất quan trọng

 1. Mở, ghi chép, sửa chữa những lỗi sai trong sổ kế toán như thế nào tuân thủ đúng quy định pháp luật?

Thể theo thông tư 200/2014/TT-BTC quy định những vấn đề liên quan đến dịch vụ hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán cho doanh nghiệp như sau:

2.1. Mở sổ

Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán của năm. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì sổ kế toán phải được mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp đó phải có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Có thể đóng sổ kế toán thành quyển hoặc cũng có thể để tờ rời. Khi dùng xong các tờ số phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi sử dụng sổ kế toán cần phải hoàn thiện một số thủ tục sau:

– Đối với sổ kế toán có dạng quyển:

Ở trang đầu của sổ phải ghi rõ các nội dung sau:

Tên doanh nghiệp, tên sổ,

Ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ,

Họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật,

Ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác.

Sổ kế toán cần phải được đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối. Ở giữa hai trang sổ phải có đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

– Đối với sổ tờ rời:

Ở đầu mỗi sổ tờ rời cần phải ghi rõ các nội dung: tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ.

Các tờ rời trước khi sử dụng cần phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời cần phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán. Đồng thời phải đảm bảo được sự an toàn, dễ tìm.

mo so ke toan Mở, ghi chép, sửa chữa những lỗi sai trong sổ kế toán là vấn đề cần phải được chú ý nhiều

2.2 Ghi sổ

Việc tiến hành ghi sổ kế toán cần phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra. Phải bảo đảm được các quy định về chứng từ kế toán. Tất cả số liệu được ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

2.3. Khoá sổ

Vào cuối kỳ kế toán cần phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Bên cạnh đó cần phải khoá sổ kế toán trong những trường hợp kiểm kê. Hoặc khóa sổ trong các trường hợp khác theo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán

Cần phải ký và ghi rõ số chứng chỉ hành nghề. Cũng như ký và ghi rõ tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân hành nghề cần phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

2.5. Sửa chữa sổ kế toán

Trong trường hợp phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót nào. Thì cần phải sửa chữa bằng phương pháp phù hợp đúng theo quy định của Luật kế toán.

Đối với trường hợp phát hiện sai sót trong những kỳ trước. Doanh nghiệp cần phải điều chỉnh hồi tố đúng theo quy định của chuẩn mực kế toán đó là “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

2.6. Lưu ý

Khi thực hiện đóng sổ kế toán, để tránh sai sót cần lưu ý một số vấn để sau đây:

 • Tiền mặt tại quỹ.
 • Tiền gửi ngân hàng.
 • Thuế GTGT khấu trừ.
 • Tiền tạm ứng.
 • Công nợ phải thu phải trả.
 • Tài sản cố định.
 • Hàng tồn kho.
 • Các khoản tiền vay, mượn.
 • Thuế phải nộp.
 • Lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân.
 • Doanh thu.
 • Chi phí tài chính.
 • Giá vốn.
 • Kết chuyển.
 • Chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các khoản chi phí khác.

Hy vọng qua nội dung của bài viết trên đây đã giúp bạn có cái nhìn tổng thể hơn về dịch vụ hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán cho doanh nghiệp. Chúc doanh nghiệp của bạn ngày càng phát triển.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.