• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Kiểm toán

Quy trình kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh miền bắc giới thiệu về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành...

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hoàn thành là một trong các thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán của công ty Chúng tôi...

Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Kiểm toán xây dựng cơ bản
Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là một trong các thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán của Chúng tôi....

Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế

Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế
Trong quá trình kinh doanh có những chứng từ, thủ tục, hóa đơn liên quan, doanh nghiệp đứng trước vấn đề phát sinh những chi phí không hợp lệ. Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế là dịch vụ mà VNAA giúp doanh nghiệp của bạn loại bỏ những sai sót, đưa lợi ích về...