Hệ thống văn bản hợp nhất về Thuế

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản hợp nhất về Thuế, tra cứu các văn bản hợp nhất về Thuế
(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
09/VBHN-BTC Nghị định số 09/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 26/05/2015 Nghị định
10/VBHN-BTC Nghị định số 10/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên 26/05/2015 Nghị định
11/VBHN-BTC Nghị định số 11/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế 26/05/2015 Nghị định
12/VBHN-BTC Nghị định số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 26/05/2015 Nghị định
13/VBHN-BTC Nghị định số 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng 26/05/2016 Nghị định
14/VBHN-BTC Nghị định số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 26/05/2017 Nghị định
03/VBHN-BTC Quyết định số 03/VBHN-BTC bán hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế 15/01/2016 Quyết định
02/VBHN-BTC
Thông tư số 02/VBHN-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 05/02/2015 Thông tư
04/VBHN-BTC Thông tư số 04/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 05/02/2015 Thông tư
16/VBHN-BTC Thông tư số 16/VBHN-BTC  hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng 17/06/2015 Thông tư
17/VBHN-BTC Thông tư số 17/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 17/06/2015 Thông tư
18/VBHN-BTC Thông tư số 18/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp ngày 22/7/2013 của chính phủ 19/06/2015 Thông tư
25/VBHN-BTC Thông tư số 25/VBHN-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ 19/06/2015 Thông tư
26/VBHN-BTC Thông tư số 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/09/2015 Thông tư
05/VBHN-BTC Thông tư số 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 14/03/2016 Thông tư

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.