Hệ thống văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Luật Doanh nghiệp, tra cứu các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp.

(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 01/07/2015 Luật
78/2015/NĐ-CP Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 01/11/2015 Nghị định
81/2015/NĐ-CP Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin Doanh nghiệp nhà nước 05/11/2015 Nghị định
96/2015/NĐ-CP Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật  Doanh nghiệp 08/12/2015 Nghị định
176/2012/TT-BTC Thông tư 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp 10/12/2012 Thông tư
106/2013/TT-BTC Thông tư 106/2013/TT-BTC sửa đổi TT 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký DN, đăng ký hộ KD và phí thông tin DN 01/10/2013 Thông tư

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.