Luật kiểm toán độc lập – Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất update 2020

Luật kiểm toán độc lập - Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất update 2020

Luật kiểm toán độc lập – Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất update 2020 sẽ được cung cấp thông tin cụ thể ngay sau đây. Mời mọi người cùng tham khảo qua nhé!

Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập

Luật kiểm toán độc lập – Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất update 2020 như sau:

Số

Tên văn bản Ngày hiệu lực

Loại văn bản

67/2011/QH12 Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12. 01/01/2012 Luật
480/QĐ-TTg Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 18/03/2013 Quyết định
17/2012/NĐ-CP Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. 01/05/2012 Nghị định
105/2013/NĐ-CP Nghị định 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 01/12/2013 Nghị định
44/2011/TT-NHNN Thông tư 44/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 12/02/2012 Thông tư
39/2011/TT-NHNN Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 01/01/2012 Thông tư
129/2012/TT-BTC Thông tư 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán. 25/09/2012 Thông tư
202/2012/TT-BTC Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán. 01/03/2013 Thông tư
203/2012/TT-BTC Thông tư 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. 01/05/2013 Thông tư
78/2013/TT-BTC Thông tư 78/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. 22/07/2013 Thông tư
183/2013/TT-BTC Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng. 18/01/2014 Thông tư
56/2015/TT-BTC Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán. 23/04/2015 Thông tư

Trên đây là nội dung liên quan Luật kiểm toán độc lập – Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất update 2020. Hy vọng đã mang lại thông tin cần thiết cho bạn đọc.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.