Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế môn bài

Đại lý thuế Hải Phong tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế môn bài, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế môn bài
(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
75/2002/NĐ-CP Nghị định 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài 01/01/2003 Nghị định
42/2003/TT-BTC Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài 01/04/2003 Thông tư
96/2002/TT-BTC Thông tư 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài 01/01/2003 Thông tư

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.