Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuếtài nguyên, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên.

(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
45/2009/QH12 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội 01/07/2010 Luật
50/2010/NĐ-CP Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 01/07/2010 Nghị định
12/2016/TT-BTC Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên 01/07/2016 Thông tư
152/2015/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên 20/11/2015 Thông tư

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.