• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thiếu uỷ nhiệm chi

Lê Thị Kiều My (kieumyxxx@gmail.com) hỏi 2 tuần trước

Công ty tôi có công nợ cuối năm 2016 là 35tỷ đồng . Do trước đây doanh nghiệp gấp mua hàng nên chi trả tiền mặt hoá đơn trê 20triệu, về sau công ty định sẽ kiếm uỷ nhiệm chi bù vào nhưng do sai sót kế toán đã không kê giảm số hoá đơn thiếu uỷ nhiệm chi đó, nam 2017 cơn quan thuế kiểm tra thì phải giải quyết vấn đề này như thế nào, và số hoá đơn trên có được tính chi phí 2016 hay không ?

Your Answer

Chia sẻ để thành công