• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thuế nhà thầu nước ngoài

Hỏi & Đáp tài chínhDanh mục đơn: Hỏi đáp về ThuếThuế nhà thầu nước ngoài
Nguyễn Hồng Phương (hongphuong.xxx@gmail.com) hỏi 3 tuần trước

Em là Nguyễn Hồng Phương

Em xin được hỏi về thuế nhà thầu như sau

Khi có phát sinh hợp đồng liên quan thuế nhà thầu thì đơn vị xin mở mã, khai thuê, nộp thuế
Vậy có phải thực hiện quyết toán thuế nhà thầu không và việc quyết toán thuế nhà thầu sẽ thực hiện tại thời điểm nào ạ?: quyết toán hết năm như các loại thuế quyết toán năm hay quyết toán khi kể thúc hợp đồng. Thời hạn quyết toán là bao lâu ?

Ví dụ: doanh nghiệp em kê khai thuế nhà thầu cho hợp đồng nhượng quyền thương hiệu, thời hạn 3 năm từ tháng 6/2017
Vậy thời điểm quyết toán thuế nhà thầu là khi nào???

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ quý công ty

EM cảm ơn nhiều !

Your Answer

Chia sẻ để thành công