Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế bao gồm Thuế TNCN và Thuế TNDN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm các bước kê khai trên phần mềm, hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan thuế

» Hướng dẫn quyết toán thuế

Ngày phát hành Nội dung Download Download
Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn sử dụng Nội dung nâng cấp
14/02/2014 HD quyết toán thuế TNCN 2013 ⇓ Tải xuống
29/02/2012 HD quyết toán thuế TNDN ⇓ Tải xuống
29/02/2012 HD quyết toán thuế TNCN ⇓ Tải xuống

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.