Kinh doanh bán hàng miễn thuế quy định tại văn bản 03/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/01/2016 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Ngày hợp nhất: 15/01/2016

Xem & Download: Kinh doanh bán hàng miễn thuế quy định tại văn bản 03/VBHN-BTC

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Quyết định 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành 01/11/2015 Được hợp nhất
2 Quyết định 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành 15/09/2013 Được hợp nhất
3 Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành 01/07/2009 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.