Bảng Giá Dịch Vụ Lập báo cáo tài chính nhanh theo yêu cầu của quý khách

Bảng Giá Dịch Vụ Lập báo cáo tài chính nhanh theo yêu cầu của quý khách

Hiện nay dịch vụ báo cáo tài chính đang được nhiều công ty mở ra. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thuê làm báo cáo tài chính hay dịch vụ kế toán thuế của doanh nghiệp hay cá nhân. Trong bài viết sau đây xin cung cấp thông tin về Bảng giá dịch vụ lập báo cáo tài chính nhanh theo yêu cầu của quý khách. Mời mọi người cùng tham khảo để nằm bắt được các thông tin cần thiết.

1. Chi phí dịch vụ làm báo cáo tài chính

Mức chi phí làm dịch vụ báo cáo tài chính thường tùy theo từng nhóm ngành để phân chia. Chi phí nhận làm báo cáo tài chính được phân chia theo một số nhóm ngành. Bao gồm: nhóm ngành tư vấn – dịch vụ, nhóm ngành thương mại, nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – nhà hàng – lắp đặt.

Về chi phí thuê báo cáo tài chính có thể tham khảo mức giá như sau:

Đối với nhóm ngành tư vấn – dịch vụ

Trường hợp không có hóa đơn thì không có chi phí vốn mua vào. Mức chi phí thường là 1 triệu đồng. Nếu như có chi phí vốn mua vào thì phí là 1,5 triệu đồng.

Số hóa đơn nếu dưới 30 thì không có chi phí vốn mua vào, mức phí sẽ là 3 triệu đồng. Còn nếu như có chi phí vốn mua vào thì mức phí là 3 triệu đồng.

Số hóa đơn nếu dưới 60 thì không có chi phí vốn mua vào thì mức phí là 4 triệu đồng. Còn nếu như có chi phí vốn mua vào thì mức phí là 5 triệu đồng.

Số hóa đơn nếu dưới 90 thì không có chi phí vốn mua vào, mức phí là 5 triệu đồng. Còn nếu như có chi phí vốn mua vào thì mức phí là 6 triệu đồng,…

Tương ứng với từng mức số hóa đơn cụ thể thì sẽ có mức chi phí dịch vụ báo cáo tài chính tăng tương ứng.

Đối với nhóm ngành thương mại

Cũng giống như nhóm ngành tư vấn – dịch vụ. Mức phí để làm dịch vụ làm báo cáo tài chính của nhóm ngành thương mại cũng phụ thuộc vào số hóa đơn như không có số hóa đơn. Số hóa đơn 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 và từ 210 trở lên. Bên cạnh đó, mức chi phí còn phụ thuộc vào việc công ty có tờ tờ khai hải quan hay không. Để từ đó mới xác định được mức phí dịch vụ chi trả cụ thể.

Chi phí dịch vụ làm báo cáo tài chính Chi phí dịch vụ làm báo cáo tài chính tùy thuộc vào từng nhóm ngành

Đối với nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – nhà hàng – lắp đặt

Cũng tương tự như 2 nhóm ngành trên. Nhóm ngành này có mức phí dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm cũng phụ thuộc vào số hóa đơn như không có số hóa đơn. Số hóa đơn 30, 60, 90, 120 và từ 120 trở lên. Bên cạnh đó mức chi phí sẽ tùy thuộc vào việc công ty là thi công xây dựng sản xuất. Hay công ty trang trí nội thất, nhà hàng, gia công – lắp đặt.

2. Bảng giá làm báo cáo tài chính

Bảng giá dịch vụ lập báo cáo tài chính nhanh theo yêu cầu của quý khách:

Số lượng hóa đơn

Báo giá trọn gói

Không phát sinh

1,000,000

Dưới 40 hóa đơn

   3,500,000

Từ 40 -60 hóa đơn

5,000,000

Từ 61 – 100 hóa đơn

8,000,000

Trên 100 hóa đơn

Thỏa thuận

3. Nhiệm vụ của các công ty khi nhận làm báo cáo tài chính

Tiến hành cập nhật những thông báo về các chế độ. Cũng như cập nhật về phương pháp khấu hao TSCĐ và các hình thức kế toán.

Thực hiện kiểm tra các chi phí lương và các khoản BHYT, BHTN, BHXH,…

Doanh nghiệp cần phải tính toán cũng như lập các bảng khấu hao về TSCĐ.

Tiến hành rà soát các loại chứng từ, phần sổ sách kế toán. Từ đó phân loại và sắp xếp các loại chứng từ hợp lý.

Áp dụng phương pháp hạch toán kế toán tại phần mềm của kế toán chuyên nghiệp.

In ấn các bản báo cáo tài chính. Đồng thời thực hiện sổ sách kế toán theo đúng quy định chung.

4. Thời gian nộp báo cáo tài chính

Thời gian: Theo quy định chung thì tất cả các công ty, doanh nghiệp đang được cấp giấy phép hoạt động phải nộp báo cáo tài chính đúng hạn của năm 2018 vào trước ngày 30/03/2019 dương lịch.

Mức độ xử phạt: Nếu nộp không đúng hạn hoặc nộp sai nội dung. Thì sẽ bị phạt tiền theo quy định xử phạt về vi phạm hành chính của khoản 2 điều 10 nghị định 105/2013/NĐ-CP. Mức tiền phạt từ 20.000.000 vnđ – 30.000.000 vnđ, những hành vi mắc lỗi cụ thể như:

 • Nộp báo cáo và quyết toán những khoản cuối năm quá thời hạn đưa ra 1 tuần.
 • Đã tới thời hạn nhưng không nộp báo cáo tài chính. Hoặc làm sai nội dung của báo cáo theo quy chuẩn.
 • Thực hiện hành vi công khai báo cáo tài chính quá số ngày quy định.
 • Các hình thức xử phạt bổ sung khác như:
 • Báo cáo tài chính sẽ bị tịch thu hoặc hủy bỏ.
 • Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp của người đại diện doanh nghiệp.

Thời gian nộp báo cáo tài chính Thời gian nộp báo cáo tài chính là khi nào?

5. Những công việc của dịch vụ làm báo cáo tài chính

Một bảng báo cáo tài chính chỉ hoàn chỉnh khi cung cấp đầy đủ thông tin của một doanh nghiệp. Bao gồm các thông tin cụ thể như:

 • Tài sản, nợ phải trả, vốn của chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác. Chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác. Lãi suất, lỗ, phân chia kết quả kinh doanh và các luồng tiền.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính cần có những thông tin chi tiết. Để có thể giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp.
 • Cần phải có thông tin của bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Do đó, trong quá trình lập báo cáo tài chính. Việc quan trọng cần phải làm đó là nắm bắt cụ thể những thông tin quan trọng. Từ đó tiến hành lập nên báo cáo hoàn chỉnh nhất.

5.1 Nắm rõ nguyên tắc chung để lập bảng cân đối kế toán

Trong quá trình lập bảng cân đối kế toán cần phải nắm rõ một số nguyên tắc sau:

5.1.1 Trước khi lập bảng cân đối kế toán

Trước khi tiến hành lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT). Người lập cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp. Đồng thời thực hiện việc kiểm kê tài sản.

Khi đã hoàn thành việc kiểm kê cần phải phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Sau đó tiến hành đối chiếu những mục sau:

 • Công nợ phải thu, phải trả.
 • Số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết.
 • Số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê.
 • Khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản.

Những công việc của dịch vụ làm báo cáo tài chính Cần nắm rõ nguyên tắc chung để lập bảng cân đối kế toán

5.1.2 Khi lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT)

Trong khi thực hiện lập bảng cân đối kế toán. Các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản phản ánh mục nào thì phải căn cứ vào mục đó để ghi. Chẳng hạn như: Trường hợp chỉ tiêu liên quan đến tài khoản phản ánh nguồn vốn, số dư Có. Thì sẽ căn cứ vào số dư Có của tài khoản để ghi. Trường hợp chỉ tiêu liên quan đến tài khoản phản ánh tài sản có số dư Nợ. Thì sẽ căn cứ vào số dư Nợ để ghi,…

Lưu ý: Một số chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản dự phòng. Hoặc liên quan đến tài khoản điều chỉnh luôn có số dư có. Nhưng lúc lên BCĐKT thì ghi ở phần tài sản theo số âm. Đối với những tài khoản nguồn vốn (412, 413, 421), nếu như có số dư bên Nợ thì sẽ ghi theo số âm.

5.2 Lập phiếu thu chi, phiếu hoạch toán kế toán

Để lập được phiếu thu chi, phiếu hoạch toán kế toán. Người lập có thể từ những chứng từ gốc ban đầu để lập được các phiếu tương ứng. Đây là một trong các cách lên báo cáo tài chính cần phải biết.

Khi tiến hành lập phiếu bằng chứng từ gốc. Mỗi chứng từ hoặc nhóm chứng từ phải có kèm theo hóa đơn đầu ra. Gồm có : hóa đơn đầu ra (hóa đơn bán ra liên xanh) và hóa đơn đầu vào.

Đối với lương, thưởng. Cần phải có đầy đủ thủ tục. Gồm có: Hợp đồng lao động, giấy chứng minh thư phô tô, bảng chấm công hàng tháng, bảng lương đi kèm bảng chấm công. Cùng với phiếu chi thanh toán lương, chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi, tất cả có ký tá đầy đủ, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Bên cạnh đó, cũng phải chuẩn bị thêm chứng từ tạm ứng, hoàn ứng và chứng từ của ngân hàng. Tất cả các chứng từ này phải có chữ ký đầy đủ theo từng chức danh.

5.3 Kiểm tra và đối chiếu BCTC

Trong quy trình làm báo cáo tài chính. Có thể nói kiểm tra và đối chiếu là bước cực kỳ quan trọng. Điều này quyết định rất lớn đến tính chính xác của bản báo cáo.

Khi kiểm tra đối chiếu cần phải kiểm tra nhật ký chung, bảng cân đối tài khoản, đối chiếu công nợ khách hàng. Kiểm tra các khoản phải trả, kiểm tra sổ chỉ tiết và sổ tổng hợp có khớp với nhau hay không,…

Trên đây là một số nội dung về Bảng giá dịch vụ lập báo cáo tài chính nhanh theo yêu cầu của quý khách. Hy vọng có thể giúp ích cho mọi người đang có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.