Luật số 67/2014/QH13 Đầu tư của Quốc hội

Luật số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014  Đầu tư của Quốc hội khóa XIII

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Xem & Download: Luật số 67/2014/QH13 Đầu tư của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh

Luật 67/2014/QH13 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 của Quốc hội 01/07/2009 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.