Luật kế toán 2003

Luật kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI ban hành ngày 17/06/2003

 Số hiệu 03/2003/QH11  Loại văn bản Luật
 Ngày ban hành 17/06/2003  Nơi ban hành Quốc hội
 Ngày hiệu lực 01/01/2004  Tình trạng Hết hiệu lực
 Xem & Download Luật kế toán 2003
 Phạm vi điều chỉnh
Luật kế toán 2003 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Luật ra đời nhằm thống nhất quản lý hệ thống kế toán, đưa kế toán trở thành công cụ cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch các thông tin tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu về quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Luật kế toán 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Bạn có thể tìm Luật 03/2003/QH11 và các văn bản liên quan khác trong bài Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kế toán

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.