Luật kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội

Luật kế toán 88/2015/QH13 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán

 Số hiệu 88/2015/QH13  Loại văn bản Luật
 Ngày ban hành 20/11/2015  Nơi ban hành Quốc hội
 Ngày hiệu lực 01/01/2017  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Luật kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội
 Phạm vi điều chỉnh
Luật 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.