Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 ban hành ngày 29/03/2011 bởi Quốc hội

 Số hiệu 67/2011/QH12  Loại văn bản Luật
 Ngày ban hành 29/03/2011  Nơi ban hành Quốc hội
 Ngày hiệu lực 01/01/2012  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12
 Phạm vi điều chỉnh
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.