Luật thuế 70/2014/QH13 thuế tiêu thụ đặc biệt tăng với thuốc lá, bia rượu

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 70/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Xem & Download: Luật thuế 70/2014/QH13 thuế tiêu thụ đặc biệt tăng với thuốc lá, bia rượu

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 01/07/2016 Sửa đổi bổ sung
2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 01/04/2009 Bị sửa đổi bổ sung
3 Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 01/01/2016 Hướng dẫn
4 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành 28/04/2016 Hợp nhất
5 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành 11/12/2014 Hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.