Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa XII

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Phạm vi áp dụng:

Luật 57/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 01/01/2001 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.