Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội

Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ban hành ngày 25/11/2009 của Quốc hội khóa XII

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Xem & Download: Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh:

Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 01/07/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 38/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 20/07/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.