Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII ban hành ngày 14/11/2008 kỳ họp thứ tư

Ngày hiệu lực: 01/04/2009

Xem & Download: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Phạm vi điều chỉnh:

Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế TTĐB.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 113/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB/td> 01/02/2012 Hướng dẫn
2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 của Quốc hội 01/01/1999 Hết hiệu lực một phần
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11của Quốc hội 01/01/2004 Hết hiệu lực một phần
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 của Quốc hội 01/01/2006 Hết hiệu lực một phần

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.