Luật xây dựng 50/2014/QH13 của Quốc hội

Luật xây dựng 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 của Quốc hội về Luật xây dựng

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Xem & Download: Luật xây dựng 50/2014/QH13 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh:

Luật xây dựng 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/08/2015 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  01/07/2015 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
 3 Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng  30/06/2015 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng 15/06/2015 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
 5 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/05/2015 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
 6 Công văn 3482/BXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành 30/12/2014 Hướng dẫn Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.