Một số quy định về trường hợp không dùng tiền mặt

Một số quy định về trường hợp không dùng tiền mặt

Năm 2013, 2014 đánh dấu một sự thay đổi lớn về hệ thống quy phạm pháp luật. Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi xin tổng hợp một số quy định mới về việc không dùng tiền mặt trong Doanh nghiệp.1. Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

 • Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
 • Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
 • Hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/03/2014.

2. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật, Nghị định về thuế giá trị giá tăng

 • Để được khấu trừ thuế, Doanh nghiệp không dùng tiền mặt trong các trường hợp:
 • Hóa đơn mua vào (bao gồm cả VAT) có giá trị trên 20 triệu.
 • Nhiều hóa đơn của 1 nhà cung cấp được xuất trong cùng 1 ngày có giá trị trên 20 tr.
 • Hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/01/2014.

3. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật, Nghị định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Để chi phí mua hàng hóa, dịch vụ được tính vào chi phí được trừ theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), Doanh nghiệp không dùng tiền mặt trong các trường hợp:
 • Hóa đơn gtgt của hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả VAT), hóa đơn bán hàng có giá trị trên 20 triệu.
 • Nhiều hóa đơn của 1 nhà cung cấp được xuất trong cùng 1 ngày (gồm hóa đơn gtgt và hóa đơn bán hàng) có giá trị trên 20 tr.
 • Hiệu lực thi hành: Từ ngày 02/08/2014.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.