Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: 09/01/2013

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Xem & Download: Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi về đăng ký doanh nghiệp

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 01/06/2010 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.