Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định lao động nước ngoài tại VN

Nghị định 102/2013/NĐ-CP ban hành ngày 05/09/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày hiệu lực: 01/11/2013

Xem & Download: Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định lao động nước ngoài tại VN

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13 01/05/2013 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 10/03/2014 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Nghị định 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 12/04/2008 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
4 Nghị định 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 01/08/2011 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.