Nghị định 105/2009/NĐ-CP xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 105/2009/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Xem & Download: Nghị định 105/2009/NĐ-CP xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định 105/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội 01/07/2004 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 16/11/2004 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
4 Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 25/12/2014 Thay thế Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.