Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 Chính phủ về hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Xem & Download: Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 24/11/2015 Hướng dẫn
2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 01/01/2016 Được hướng dẫn
3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 01/04/2009 Được hướng dẫn
4 Nghị định 26/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 01/04/2009 Bị thay thế
5 Nghị định 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.