Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật lĩnh vực nhà nước

Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/05/2004 về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán 03/2003/QH11 áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

 Số hiệu 128/2004/NĐ-CP  Loại văn bản Nghị định
 Ngày ban hành 31/05/2004  Nơi ban hành Chính phủ
 Ngày hiệu lực 30/06/2004  Tình trạng Hết hiệu lực
 Xem & Download Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật lĩnh vực nhà nước
 Phạm vi điều chỉnh
Nghị định 128/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là lĩnh vực kế toán nhà nước).

Bạn có thể tìm Nghị định 128/2004/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác trong bài Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kế toán

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.