Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật lĩnh vực kinh doanh

Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/05/2004 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán 03/2003/QH11 áp dụng trong hoạt động kinh doanh

 Số hiệu 129/2004/NĐ-CP  Loại văn bản Nghị định
 Ngày ban hành 31/05/2004  Nơi ban hành Chính phủ
 Ngày hiệu lực 30/06/2004  Tình trạng Hết hiệu lực
 Xem & Download Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật lĩnh vực kinh doanh
 Phạm vi điều chỉnh
Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là hoạt động kinh doanh).

Bạn có thể tìm Nghị định 129/2004/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác trong bài Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kế toán

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.