Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về nộp thuế môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016  của Chính phủ quy định về nộp thuế môn bài.

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Xem & Download: Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về nộp thuế môn bài

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật 97/2015/QH13 của Quốc hội về phí và lệ phí 01/01/2017 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 19/VBHN-BTC của Bộ tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung của luật quản lý thuế 21/10/2016 Hợp nhất Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.