Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất

Nghị định 142/2005/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2005 của Chính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày hiệu lực: 27/02/2006

Xem & Download: Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 142/2005/NĐ-CP quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước khi:

1. Nhà nước cho thuê đất.

2. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất sang cho thuê đất.

3. Nhà nước cho thuê mặt nước.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê 20/10/2001 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/03/2011 Sửa đổi Tải biểu mẫu
3 Thông tư 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/02/2006 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Thông tư 05/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao, khoa học – công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em 14/07/2007 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
5 Thông tư 141/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 27/12/2007 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
6 Thông tư 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/08/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
7 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/07/2014 Thay thế Tải biểu mẫu
8 Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 01/10/2009 Thay thế Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.