Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật kiểm toán độc lập

Nghị định 17/2012/NĐ-CP ban hành ngày 13/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Ngày hiệu lực: 01/05/2012

Xem & Download: Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật kiểm toán độc lập

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập về Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới; đơn vị được kiểm toán; báo cáo kiểm toán và lưu trữ, sử dụng và tiêu huỷ hồ sơ kiểm toán.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.