Nghị định 23/2013/NĐ-CP bổ sung nghị định về lệ phí trước bạ

Nghị định 23/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/03/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Ngày hiệu lực: 01/04/2013

Xem & Download: Nghị định 23/2013/NĐ-CP bổ sung nghị định về lệ phí trước bạ

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ 01/09/2011 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.