Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/03/2017 về việc báo cáo tài chính nhà nước

 Số hiệu 25/2017/NĐ-CP  Loại văn bản Nghị định
 Ngày ban hành 14/03/2017  Nơi ban hành Chính phủ
 Ngày hiệu lực 01/01/2018  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước
 Phạm vi điều chỉnh
Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.