Nghị định 26/2009/ND-CP hướng dẫn luật thuế TTDB

Nghị định số 26/2009/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Ngày hiệu lực: 01/04/2009

Xem & Download: Nghị định 26/2009/ND-CP hướng dẫn luật thuế TTDB

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định 26/2009/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 113/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Sửa đổi
2 Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Hướng dẫn
3 Nghị định 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/01/2004 Hết hiệu lực
4 Nghị định 156/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng 01/01/2006 Hết hiệu lực một phần

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.