Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 185/2004/NĐ-CP

Nghị định 39/2011/NĐ-CP của Chính phủ  ban hành ngày 26/05/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Ngày hiệu lực: 01/08/2011

Hết hiệu lực: 01/12/2013

Xem & Download: Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 185/2004/NĐ-CP

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 29/11/2004 Bị sửa đổi
2 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội 01/01/2004 Được hướng dẫn
3 Thông tư 169/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2011 và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế toán 01/02/2012 Hướng dẫn
4 Nghị định 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 01/12/2013 Thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.