Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: 01/06/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

Xem & Download: Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 25/02/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 20/07/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 27/09/2006 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.