Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch xây dựng

Nghị định 44/2015/NĐ-CP ban hành ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Ngày hiệu lực: 30/06/2015

Xem & Download: Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch xây dựng

Phạm vi điều chỉnh:

1. Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài  có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật số 50/2014/QH13 Xây dựng của Quốc hội 01/01/2015 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng 18/02/2005 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.