Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định 45/2011/NĐ-CP ban hành ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Ngày hiệu lực: 01/09/2011

Xem & Download: Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 01/04/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Pháp lệnh phí và lệ phí số  38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 01/01/2001 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ 15/10/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Quyết định 245/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 06/12/2003 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
5 Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ 01/01/2000 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
6 Nghị định 80/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 24/08/2008 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
7 Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường 24/06/2008 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
8 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 16/11/2004 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
9 Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 22/06/2007 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
10 Nghị định 53/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập 24/06/2006 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
11 Nghị định 16/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính 17/05/2001 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.