Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ  ban hành ngày 15/05/2014 về thu tiền  thuê đất, thuê mặt nước

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Xem & Download: Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Phạm vi điều chỉnh: 

Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp:

  1. Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai.
  2. Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công tŕnh trong lượng đất có mục đích kinh doanh mà công tŕnh này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai.
  3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất.
  4. Nhà nước gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất.
  5. Chuyển từ h́ình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) sang h́ình thức Nhà nước cho thuê đất.
  6. Nhà nước cho thuê mặt nước.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1
Công văn 7810/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn về miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp do Bộ Tài chính ban hành
12/06/2015 Hướng dẫn
2
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
16/06/2014 Hướng dẫn
3 01/07/2014 Được hướng dẫn
4
Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
10/12/2005 Bị thay thế
5
Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước
01/03/2011 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.