Nghị định 50/2010/ND-CP hướng dẫn Luật thuế tài nguyên

Nghị định 50/2010/ND-CP ban hành ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Xem & Download: Nghị định 50/2010/ND-CP hướng dẫn Luật thuế tài nguyên

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định 50/2010/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội 01/07/2010 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư 105/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên 01/07/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Nghị định 05/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên 19/01/2009 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.