Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế đất phi nông nghiệp

Nghị định 53/2011/NĐ-CP ban hành ngày  01/07/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế đất phi nông nghiệp

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Quốc hội, số 48/2010/QH12 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 45/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10/02/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Nghị định 94-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất và pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất 01/01/1994 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.