Nghị định 59/2015/TT-BTC quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/TT-BTC ban hành ngày 18/06/2015 của Bộ tài chính về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: 05/03/2016

Xem & Download: Nghị định 59/2015/TT-BTC quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định 59/2015/TT-BTC quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Xây dựng 2014 01/01/2015 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng 15/04/2013 Bị sửa đổi, bổ sung Tải biểu mẫu
3 Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 15/04/2010 Bị sửa đổi, bổ sung Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.